You are here: Home > Chat > Getop


Per shkak se kemi kerkesa te teperta per access ne chatin tone, ne kemi vendos nje liste qe duhet te plotesohet para se te mund te kerkoni access ne AlbaChat. Kjo liste eshte vetem per t`ju ndare juve nga vizitoret fillestare dhe tju jape perparsi gjate kerkeses

Kushtet per AOp

Keto jane kushtet qe ju duhet ti plotesoni per te mund te kerkoni AOp ne ALBACHAT:
1. Nicku juaj duhet te jete i regjistruar teper se 3 muaj!
2. Duhet te jeni aktiv ne #Albachat - dhomen kryesore!
3. Duhet te keni respektuar rregulloren - te mos jeni perjashtuar per mos respektim te rregullores!
4. Duhet te dini komandat fillestare!
5. Mos keni pat mosmarveshje me ndonje anetar te stafit!

Kushtet per IRCop

Keto jane kushtet qe ju duhet ti plotesoni per te mund te kerkoni IRCop ne ALBACHAT:
1. Nicku juaj duhet te jete i regjistruar teper se 12 muaj!
2. Duhet te jeni aktiv ne #Albachat dhe te ndihmoni vizitoret qe bejne pyetje reth chatit tone!
3. Duhet te keni respektuar rregulloren - te mos jeni perjashtuar per mos respektim te rregullores!
4. Duhet te dini komandat per IRCop!
5. Duhet te keni lexuar te gjitha faqet ndihmese reth Albachat, Rregulloren dhe Komandat
5. Se paku 5 antare te stafit te pajtohen me kerkesen tuaj!